E.G.E.F

Nüve Lisans Programları Derneği, Evrensel Eğitim Derneği, Öğrenci Gelişim Derneği, Aile

ve Gelişim Derneği ve Gelişen Emek Dernekleri bir araya gelerek sosyal, kültürel, eğitim ve

öğretim alanlarında daha etkin faaliyetler gösterebilmek için Ramazan Varol başkanlığında

“Evrensel Gelişim Federasyonu”nu kurduk.

Federasyonun amacı; eğitim öğretim alanlarında çalışmalar yaparak ülkemizdeki eğitim

ve öğretim seviyesinin arttırılmasına yardımcı olmak, aynı amacı güden diğer kurum ve

kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak ulusal ve uluslar arası projeler hazırlamak, kişisel

eğitime önem verilen alanlarda eğitmen yetiştirmek ve seminerler düzenlemek, günümüzde var

olan eğitim sorunları için çözüm yolları arayarak gerektiğinde ilgili bakanlık ve üst kuruluşlarla

irtibata geçerek çözüm yolları sunmaktır.

Bununla beraber federasyonumuzun düzenlemiş olduğu eğitim ve seminerlere katılan

kişilere başarı belgesi, sertifika, eğitim ve seminerlerine katıldığına dair katılım belgesi verilir.

Sizde sosyal, kültürel, eğitim ve öğretim alanlarında kendinizi geliştirmek, derneklerimizin

faaliyetlerimize katkıda bulunmak istiyorsanız derneklerimize üye olabilirsiniz

Nüve Lisans Programları Derneği

NLP uzmanlık eğitimlerine ilgi duyan, insan ve davranışları hakkında kendini geliştirmek isteyen herkes üye olabilir.

Evrensel Eğitim Derneği

Kendini yenilemek ve geliştirmek isteyen tüm eğitimciler ve eğitime gönül vermiş herkes üye

olabilir.

Öğrenci Gelişim Derneği

Tüm lise ve üniversite öğrencileri üye olabilir.

Aile ve Gelişim Derneği

Aile bireyleri arasında mutluluğu, huzuru ve güveni yaymak isteyen tüm aileler üye olabilir.

Gelişen Emek Derneği

Gelişim odaklı tüm çalışanlar üye olabilir.