Hizmet İçi Eğitim Programı

» Vizyon - Misyon - Amaç ve Strateji Geliştirme

» Etkin Hizmet Anlayışı

» Arşivleme ve Dosyalama Teknikleri

» Temel ve Teknik Bilgisayar

» Büro Yönetimi

» Muhasebe

» Planlama

» Halkla ilişkiler

» Verimliliğin Temel İlkeler