Eğitim Koçluğu

EVRENSEL GELİŞİM FEDERASYONU ONAYLI 

EĞİTİM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI

EĞİTİMİN AMACI : Öğrenci koçluğu eğitimi de diyebileceğimiz programda amaç; öğrencinin başarıya giden yolculuğunda ona bilinçli olarak atması gereken adımları fark ettirerek yol gösterebilmektir. Böylece hedefe odaklanmış, ne istediğini bilen, problem çözme yeteneği gelişmiş, öz saygısı artmış, motivasyonu ve yaşam doyumu güçlü bireyler yetiştirmeye katkı sağlamak. Kendi eğitim verme sürecini, öğrencisini veya çocuğunu daha iyi anlayarak; bireyin başarısı için “daha çok çalış” demekten daha iyi yollar öğrenmek isteyen öğretmenler, özel eğitimciler,  anne-babalar, öğrenci koçluğu yapmak isteyen bireyler ve bu alana ilgi duyan herkesin katılabileceği bir eğitimdir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ: Öğrenci koçluğu eğitimi 2 bölümden oluşmaktadır. 1. Bölümde temel koçluk bilgileri ve becerileri sunulurken, 2. Bölümde ise ileri düzey koçluk bilgi ve becerileri ile öğrenciyi geliştirme yöntem ve teknikleri sunulmaktadır. Eğitimlerimiz teorik eğitim ve ardından uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitim şeklinde verilmektedir.   

BÖLÜM 1-a : TEMEL KOÇLUK BİLGİLERİ

 • Koçluk Program Çerçevesinin Oluşturulması,
 • Koçluk Nedir? Tarihçesi, Eğitim Sistemindeki Yeri ve Önemi,
 • Koçluk İlişkisi,
 • Öğrenci Koçu Kimdir? Öğrenci Koçunun Yetkinlikleri Nelerdir?
 • Uygulama Alanları ve Türkiye’deki konumu Nedir?
 • Koçluk Ne Değildir?
 • Koçluğun Genel Etik Değerleri,
 • Koçluk Hizmetinin Faydaları,
 • ICF ( Uluslar Arası Koçluk Federasyonu) Etik Davranış Standartları.

BÖLÜM 1-b : TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ

 • Koçluk Becerilerine Hazırlık,
 • Koçluk Süreci Nasıl İşler? Sürecin Adımları Nelerdir?  Ne Kadar Sürer?
 •  Zihinsel Hazırlık,
 • Öğrenci ile Uyumu Yakalama Becerisi,
 • Uyumu Yakalamada Öğrencinin İlerlemesini Sağlayacak Yöntemler,
 • Empatik Dinleme ve Psikolojik Oksijen Verme,
 • Kritik Gediği ortaya Çıkarma Tekniği,
 • Hedef Çalışması ve Plan Oluşturma,
 • Güçlü Soru Sorma Sanatı,
 • Geri Bildirim Verme Tekniği,

 

         BÖLÜM 2-a :   İLERİ DÜZEY KOÇLUK BİLGİLERİ

 • Öğrenci Koçluğunda Kullanılan NLP Teknikleri,
 • Beynin İşleyişi, Beyin ve Hafıza,
 • İletişim ve Öğretişim,
 • İletişim Dilleri,
 • Kalibrasyon,
 • Yaşam Çarkı,
 • Benlik Algısı,
 • Enneagram,
 • Empati, Sempati ve Antipati, Duygu Durumu.

BÖLÜM 2 b : İLERİ DÜZEY KOÇLUK BECERİLERİ

 • Etkili Öğretişimcinin özellikleri,
 • Swot Analizi, Önceliklerin Yönetimi,
 • Duygusal Zeka Becerileri,
 • Çoklu Zeka teorisi,
 • Profesyonel Ayna Tekniği,
 • 6 Şapka Düşünme Tekniği,
 • Temsil Sistemleri,
 • Refleym ( Yeniden Çerçeveleme ).

          BÖLÜM 2-c : ÖĞRENCİYİ GELİŞTİRME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ:

 • Öğrenmeyi Öğrenme,
 • Motivasyon Oluşturma ve Artırma yöntemleri,
 • Başarı ve Zaman yönetimi,
 • Etkili ve Verimli Ders Çalışma Yöntem ve Teknikleri,
 • Pygmalion etkisi nedir? Nasıl Kullanılır?
 • Dikkat Dağınıklığı ve Giderme Yöntemleri,
 • Hatırlama Teknikleri,
 • Stres Yönetimi,
 • Test Çözme Teknikleri,
 • Öğrenciler İçin Etkili Pi-Ki Teknikleri,
 • Öğrenmeyi kolaylaştıran, Duygu Kontrolünü Sağlayan Nefes Teknikleri.

EĞİTİM SÜRESİ : 60 saat. 7 tam gün.

BAŞLAMA TARİHİ: 21 AĞUSTOS 2014

 Bilgi ve kayıt için : 0312 4337163

Programlarımızla ilgili daha fazla bilgi almak için yetkili danışmanlarımızdan ücretsiz tanışma, bilgilenme seansı talep edebilirsiniz.