Stratejilerimiz

1. Her şeye  planlı ve ölçülü yaklaşmak


2. İhtiyaçları ve sınırları gözetmek


3. Başarılı insanları model almak ve başarılı çalışmaları destekleyip ödüllendirmek


4. Şirket mensuplarıyla ekip oluşturmak. Bunun için herkesin görüşünü alarak çeşitli kurallar belirleyip bunda tutarlılık sergilemek


5. Nüve eğitim olarak her şeye rağmen sevgisini bütün hayata yaymak


6. Nüve eğitim olarak gülen yüzlü olmak


7. Nüve eğitim olarak beyin fırtınası, balık kılçığı yöntemini uygulamak


8. Nüve eğitim olarak bilgi beceri ve birikimleri paylaşmak


9. Nüve eğitim olarak toplumun bütününe eşit yakınlıkta olmak


10. Yeniliklere sürekli açık olmak


11. Teknolojiyi azami düzeyde kullanmak