Amaçlarımız

1. Toplumun gelişimine destek verecek değişime açık insanların yetişmesine katkı sağlamak


2. Duyularımızın dilini keşfederek güçlenmiş insan örnekleri sunmak


3. Kendine güvenen, hücreleriyle bütünleşmiş, duygularını dillendirebilen insanların yetişmesine destek olmak


4. İnsanlara, hedeflerine en çabuk yoldan nasıl ulaşabileceğini göstermek


5. Değişen dünyaya özünü koruyarak ayak uyduran, gelişen ve geliştiren bir toplumun nüvesini oluşturmak


6. Mutlu, umutlu, huzur ve güven dolu hayat modelleri sunmak


7. Yaptıklarında dersler çıkaran, yapacaklarına azim gösteren, şu ana sımsıkı bağlanan kişiliklere destek vermek