Vizyonumuz

Biz   İstiyoruz ki;

 

Her insan evrenle bir bütün ve uyum içinde olduğunu bilsin.

 

Her insan kendisinin dünyaya büyük bir hediye ile geldiğini bilsin.
 

Her insan  kendisinin büyük bir nüve (potansiyel)’ye sahip olduğunu bilsin.
 

Her insan gelişimi için kalıplarını, önyargılarını kıracak esnekliğe sahip olsun.