Proje Danışmanlığı
Proje Danışmanlığı

MFİB / CFCU Programı
   AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.
 Hibe Programlarının hazırlık ve uygulamaları DPT koordinasyonu ve yönetiminde olup, ihale aşaması Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.
 Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ise Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ'lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projelerde desteklenebilmektedir.

 
Merkezi Finans ve İhale Birimi  (MFİB)
AB 7. Çerçeve
Çerçeve Programları’na, tüm tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları’na katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ’lerin ve büyük firmaların de başvuruları teşvik edilmektedir.
Genel olarak, 7.ÇP projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke veya asosye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir. Eşgüdüm ve destek eylemleri, araştırmacıların eğitimi ve kariyer gelişimlerini amaçlayan projelerde ise en az 1 tüzel kişinin bulunması gerekmektedir. 7.ÇP tüm projelere destek sağlamaz. İlgili alanın Çalışma Programı’nda açıkça belirtilen öncelikli alanlarda hazırlanmış, uluslararası ortaklı ve inovatif /yenilikçi) araştırma ve teknoloji geliştirme (ATG) projeleri 7.ÇP için uygundur.

Yıllardır faaliyet gösteren Nüve Eğitim ve Danışmanlık , akademisyen ve uzmanları ile  bir çok ticaret ve sanayi odalarımıza, organize sanayi bölgelerine, sektörel derneklerimize ve firmalara AB.  7.Çerçeve Hibe projeleri hazırlamaktadır.
Firmaların ve Kurumların sektörlerine ve taleplerine yönelik olarak; açılan tüm fonlardan yararlanmaları ve daha önce duyurusu yapılan AB programlarına “ortak” olarak katılımları konusunda her türlü katkıyı sağlamaktayız.
Üniversitelerdeki bilgi birikimi, araştırma ve geliştirme bulguları  ve laboratuar imkanlarından yararlanarak İleri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılmasını ve geliştirilmesini, uluslararası ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik eden , proje bütçesinin  %75  oranında hibe desteklerinden yararlanabilirsiniz.
AB 7.Çerçeve Programları kapsamında Bilgi Teknolojileri, Sağlık, Enerji , Çevre, Ulaştırma, Sürdürülebilir Kalkınma, Gıda Güvenliği ve Kalitesi, Yeni Buluşlar, KOBİ leri Güçlendirme Toplum Yaşamı, İnsan Kaynakları alanında Araştırma ve Geliştirme ye yönelik projeler geliştirmeye yönelik  projelerde yer almak istiyenz kurumunuza projelendirme ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz..

PROJE TEMALARI
53,2 milyar €  bütçeli AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) ana başlıkları  aşağıdaki gibidir.
İşbirliği özel Programı (32,3 milyar €)
Fikirler  Özel Programı (7,4 milyar €)
Kişiyi Destekleme  Programı (4,7 milyar €)
Kapasiteler Özel Programı (4,2 milyar €)
AB 7. Çerçeve Programı  Tematik Alanları
Konu Odakl ıProjeler
Araştırma ve Koordinasyon Projeleri
Avrupa Araştırma Konseyi Projeleri
Konu Bağımsız Projeler
Mükemmeliyet Odaklı  Projeler
Bireysel Araştırmacılar / Takımlar
Burs ve Destek Projeleri (Marie-Curie)
Kariyer Gelişimi / Sürekliliği
Kapasite / Potansiyel Gelişimi
Kobi Özel, Araştırma ve Koordinasyon Projeleri


1. İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI
1.1. Sağlık
1.2. Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji
1.3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1.4. Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri
1.5. Enerji
1.6. Çevre (İklim değişikliği dahil
1.7. Taşımacılık (Havacılık dahil
1.8. Sosyo -Ekonomik ve Beşeri Bilimler
1.9. Güvenlik ve Uzay
1.9.1. Güvenlik
1.9.2. Uzay

 

 

 

 

3. KİŞİYİ DESTEKLEME PROGRAMI

4. KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI

4.1. Araştırma Altyapıları
4.2. KOBİ Yararına Araştırmalar
4.3. Bilgi Bölgeleri
4.4. Araştırma Potansiyeli
4.5. Toplumda Bilim
4.6. Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

AB Destekli Sivil Toplum Projeleri

AB PROGRAMLARI

Nüve Danışmanlık Türkiye’nin , firmalarımızın, kurumlarımızın, sivil toplumumuzun AB fonlarından en fazla ve etkin olarak hazırlanması için danışmanlık ve projelendirme hizmetleri vermektedir.

 •     Ar-Ge’ nin “Şampiyonlar Ligi” olarak nitelendirilen, dünyanın en büyük bütçeli sivil araştırma programı AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) 50.521 milyar Euro fon desteği ile 2007-2013 yılları arasında yürürlükte olacaktır.
 •     AB Yedinci Çerçeve Programı (FP7)nin programları dört grupta ele alınmaktadır: İşbirliği, Fikirler, İnsanlar ve Kapasiteler.
 •     Türkiye’nin 7. Çerçeve Programı’na katkı payı 1.4 milyar Euro’yu buluyor.
 •     AB Eğitim fonlarının bütçesi ise 17.5 milyar euro  olup  ülke olarak ne kadar iyi proje üretilirse o kadar çok fon alabileceğiz.
 •     2006 yılında on yeni üye içinde AB bütçesinden en fazla yararlanan ülkeler: Polonya € 5.3 milyar, Macaristan € 1.8 milyar ve Çek Cumhuriyeti € 1.3 milyar.
 •     Eski üyeler içinde ise AB bütçesinden en fazla pay alan ülkeler Fransa € 13.5 milyar, İspanya € 12.9 milyar ve Almanya € 12.2 milyar oldu.
 •     Ülkemizin katılım performansına baktığımızda, 6. Çerçeve Programı  süresince Programda yer alan tüm öncelikli alanlar genelinde Avrupa Komisyonu’na , Türkiye’nin ortak olarak yer aldığı toplam 2,947 proje başvurusu yapıldığı görülmektedir.
 •     Bu başvurular sonucunda, % 15.4’ lük bir başarı oranı ile toplam 453 proje ortağı kuruluşumuz 6. Çerçeve Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
 •     6. Çerçeve Programı’na 150 milyon Euro katkı sağlayıp ,araştırma geliştirme projeleri konusundaki yetersizliklerimiz nedeniyle sadece 50 Milyon Euro luk  projesi kabul edilen Türkiye, katkı sağladığı 1.4 milyar Euro’yu , hazırlayacağı projeleriyle 7 yılda geri alabilecek mi?
 •     Türkiye’nin koyduğu bu parayı geri alabilmesi için sunması gereken proje sayısı, (kabul oranı yüzde 100 için )yılda en iyi ihtimalle 5000 proje.
 •     En başarılı olduğumuz yıl olan 2005’de sunulan projelerin yaklaşık yüzde 20’sine destek alındığını düşünürsek bu rakam 40.000’lere çıkıyor. Bu da günde 20 proje demek.
 •     Bu veriler ışığında AB ye sağladığımız katkıyı geri almak için ülkemiz araştırmacılarının, firmalarımızın ve kuruluşlarımızın performanslarının yüzde 400 üzerine çıkmaları gerekmektedir.
 •     7.ÇP’nin en yüksek bütçeli İşbirliği Özel Programı kapsamındaki ; “Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji”, “Sağlık”, “Uzay”, “Güvenlik”, “ Nano bilimler, Nano teknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri”, “Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler”, “Enerji” ve “Çevre” alanlarında  ve diğer Fikirler, İnsanlar ve Kapasiteler alanlarında 2008 yılının son çağrıları yayınlandı.
 •     7. ÇP’de Avrupa genelinde araştırma ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve en uygun kullanımı hedefleyen Kapasiteler Özel Programı kapsamında; “KOBİ’ler Yararına Araştırma”, “Bilgi Bölgeleri”, “Toplumda Bilim” ve “Uluslararası İşbirliği Etkinlikleri” alanlarına 150 milyon Avro’luk proje desteği verilecek.
 •     2009 birinci dönem  itibariyle AB Yedinci Çerçeve Programlarından yapılan  ÇAĞRILAR  için yaklaşık 2 Milyar Avro Dağıtılacak.
 •     Bu programlara sunulacak çok ortaklı araştırma ve teknoloji geliştirme proje başvuruları ile Türk araştırmacıları ve iş dünyası, Avrupalı paydaşlarıyla işbirliği yapma fırsatını yakalayabilecek.
 •     Hiç olmazsa 2009 yılında  en az 2000 proje hazırlayabilirsek , en iyi hesapla %20 si kazanıldığında 1 Milyon Euro luk 400 projemiz olsun..
 •     AB 7.Çerçeve fonlarından yeteri kadar yararlanamayan Türkiye, eğitim programlarında ise 31 AB ülkesini solladı. Türkiye, tüm AB ülkeleri arasında bütçesi yüzde 70 artırılan tek ülke oldu.
 •     2007-2013 dönemi için 560 milyon euro ödenek tahsis edilen Türkiye'de 300 bin kişinin bu fonlardan yararlanması bekleniyor.
 •     Bu performansıyla özellikle gençlik programlarında İspanya, İtalya gibi ülkeleri bile geride bıraktı.
 •     Okul öncesinden başlayıp yetişkin eğitimine kadar uzanan süreci kapsayan programlarda Türkiye en büyük başarıyı ise yükseköğretime yönelik Erasmus'ta sağladı. Bu program kapsamında 89 üniversite 3 yıllık süreçte Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarıyla bin 600 anlaşmaya imza attı…

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
http://www.ua.gov.tr/

Kobi Bilgi Sitesi
http://www.kobi.org.tr

ABİGEM - AB-Türkiye iş Geliştirme Merkezleri
http://www.abigem.org

AB Haber Ajansı
http://www.abhaber.com

Merkez Bankası
http://www.tcmb.gov.tr

Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi
http://www.cfcu.gov.tr/index.php?lng=tr

Tarımsal Destekler
http://www.tugem.gov.tr/tugemweb/destekler.html

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
http://www.fp7.org.tr

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
http://www.abgs.gov.tr