Bir türlü dikkatini toplayıp ta işlerine veremediğini söyleyen bir arkadaş gelmişti ziyaretime.
16.03.2015 09:47
Eğitim
Ramazan VAROL

Bir türlü dikkatini toplayıp ta işlerine veremediğini söyleyen bir arkadaş gelmişti ziyaretime.

Bir türlü dikkatini toplayıp ta işlerine veremediğini söyleyen bir arkadaş gelmişti ziyaretime.
Olabildiğince dağınık olduğunu ve bu yüzden de başarısız olduğunu düşünüyordu.
Bu durumdan oldukça muzdarip olan arkadaşı dikkatle dinledikten sonra,
"Şunu çok iyi bilmelisin ki, her iş amacı ile birlikte sonuç bulur.
Aracı ne kadar güçlü olursa olsun amacı belli olmayan iş kadersizdir. Tesadüfe kalır.
Evrende var olan her şey kaderlidir. Yani tesadüf kabul etmez.
Amacı belli olmadığı için tesadüfe kalan boşluklar olayların gidişatına göre memnun olacağınız ya da memnun olmayacağınız bir şekilde dolar.
Bu durum sürekli bir duygu erozyonu oluşturur. 
Ne zaman ne yaşayacağı ve nasıl davranacağı belli olmayan bir insan konumuna getirir." dedim. Sonra da konuşmayı dikkat üzerine getirerek,
"Bir insanın dikkati neredeyse enerjisi de oraya kayar. Dolayısıyla dikkati belirli olmayanın enerjisini de toplayabileceği bir alanı yoktur.
Bu durumda bir işin amacı belirlenmiş ise yapılacak tek şey dikkati o amaca odaklamaya çalışmaktır. 
Amacın bizzat kişinin kendisinin arzu ettiği bir şey olmasına ve özellikle de evrensel doğrular üzerine şekillenmesine özen gösterilmelidir.
İşte bu durumda amacına motive olmuş bir insan olarak dikkatini amacına daha rahat verebilecektir.
Yaptığı iş sonrası işin sonucu ne olursa olsun dikkati amacında olan kişi yaşananlardan dersler çıkararak tekrar o amacın gerçekleşmesi için çaba sarf etmeye devam edecektir." dedim. 
Bu sözlerim üzerine arkadaş, "Şimdi çok iyi anladım hocam. Öncelikle yapacağım işin amacını net olarak belirleyeceğim. Sonra amacımın doğruluk ve yarar düzeyini sorgulayıp yükseltmeye çalışacağım. Sonrasında da yaşananlardan ders çıkarıp amacına giden yolda istikrar göstereceğim." dedi.
Bu söz üzerine oldukça mutlu oldum ve teşekkür ettim.
Hayatında yaptığı işlerini insanlık yararına bir amaca odaklayarak yapmanız ve bu amaca dikkatlerinizi verip yaşananlardan da dersler çıkararak bu doğrultuda istikamet göstermeniz dileği ile sevgi ile paylaşıyorum. (R. Varol)