Gün içinde sürekli duygu değişimi yaşadığı için farklı davranışlar sergilediğini söyleyen bir arkadaş gelmişti ziyaretime.
10.02.2015 18:02
Eğitim
Ramazan VAROL

Gün içinde sürekli duygu değişimi yaşadığı için farklı davranışlar sergilediğini söyleyen bir arkadaş gelmişti ziyaretime.

Gün içinde sürekli duygu değişimi yaşadığı için farklı davranışlar sergilediğini söyleyen bir arkadaş gelmişti ziyaretime.
Kendisini çok yüzlü olarak düşünmeye başladığını söylüyor ve olabildiğince de üzülüyordu.
Kendisini dikkatle dinledikten sonra,
"Yaşanan her olayla birlikte olayın insan beyninde dosyalar açılır. Açılan dosyaların değişik anıları ve içerdiği duyguları vardır. İşte o anda o olay karşısında insan olayın çağrıştırdığı duygularla otomatik olarak muhatap olur. İçinde bulunduğu ortamın içerdiği duygularla anıların çağrıştırdığı duygular karşı karşıya gelir. 
Bu durumda güçlü olan duygu diğerini de kendisine çeker. Eşit duygu çağrıştırıcıları ise zıtlaşmalar oluşturur. 
Her biri ile yüzleşmek zorunda kalan insan o an davranışlarında da oldukça farklılıklar ve zorluklar yaşar." dedim.
Dikkatle sözlerimi dinleyen arkadaş, "Peki hocam, bunlarla baş etme yolları var mıdır?" diye sorunca,
"Öncelikle, insan yüzleştiği her olayla birlikte ya kendi sürecini kabul ile kendini var edip geliştirme ya da inkar, mazeret ve yalan ile kendini olayın içinde boğulma ve yok olma sağlayabilir. 
O halde dikkati nereye verdiğini çok iyi bilmen gerekir. Yani dikkatin nispetinde ya yüzleştiğin şeyi kuvvetlendirir ya da asıl yapmak istediğin temel amacına yatırım yaparak onu kuvvetlendirirsin. Önemli olan istikrar göstereceğin asıl konuyu tespit edip ona odaklanmaktır." diye cevap verdim.
Bu söz üzerine çok dikkatli dinleyen arkadaş,
"Şimdi çok iyi anladım hocam. Yaşadığı hayatta neyi istediğini çok iyi bilme ve istediklerini evrensel ilkelerle destekleme nispetinde insanlar ancak olaylar anında asıl odaklanılması gereken şeye daha rahat odaklanabilirler." deyince, çok sevinerek, "Şunu da çok iyi bilmek gerekir ki, yaşanan her olay ile kendi ruhunun ve duygularının farkına varan ve sürecini algılayabilen insanlar ancak onları destekleyebilirler." dedim.
Yaşadığı hayata dair anlamları olan ve yaşadığı hayattan anlamlar çıkarabilen insan olmanız adına sevgi ile paylaşıyorum. (R. Varol)