Sorumluluklarından bazılarıyla başı dertte olduğunu söyleyen bir arkadaş gelmişti ziyaretime.
26.12.2014 19:49
Eğitim
Ramazan VAROL

Sorumluluklarından bazılarıyla başı dertte olduğunu söyleyen bir arkadaş gelmişti ziyaretime.

Sorumluluklarından bazılarıyla başı dertte olduğunu söyleyen bir arkadaş gelmişti ziyaretime.
Bir çok sorumluluğunda başarılı olduğunu düşünen arkadaş, 'Neden bazı sorumluluklarında bu kadar başarısız olduğunu' sorguluyor ve bu duruma da oldukça üzülüyordu.
Kendisini dikkatle dinledikten sonra,
"Hayatı yaşama süreci içinde insanlar zaman zaman farklı sorumluluklar alırlar.
Belirli bir süre sonra da aldıkları sorumluluklar gereği bir kimlik oluşturmaya başlarlar. Sonra da bu sorumluluklarına kendilerince bir değer biçerler. 
İşte bu değer gereği kendilerince öncelikler belirlemiş olurlar. 
Bu anlamda değer gören kimlik beslenme nispetinde gelişir ve diğer sorumluluk kimliklerine baskınlık arz eder.
Bu durumda bazı sorumluluklarda geliştirilen kimlikler diğerlerine nazaran daha baskın olurlar. Diğer sorumluluklardaki kimlikler ise bu süreç gereği bastırılmış oldukları için zayıf kalırlar.
Zayıf kalan kimlikler güçlü olanların kimliklerin güdümünde hareket ederler." dedim.
Bu sözüm üzerine arkadaş,
"Şimdi daha iyi anlıyorum. Bazı sorumluluklarımızda geliştirdiğimiz ve güçlü kıldığımız kimlikleri diğer sorumluluklarımızda da etkin hale getiriyoruz." deyince,
"Evet." dedim ve,
"Her sorumluluğun kendine özgü bir anlam ve önemi vardır. Bu anlam ve önemi kendi iç bütünlüğü içinde değerlendirmek gerekir. 
Bu bütünlük de kendi süreci içindedir. Bu sürece duyulan saygı ve itina o sorumluluk ile ilgili geliştirilen kimliğin sürecine saygıyı, desteği ifade edecektir.
Aksi durumda aldığı sorumlukları başkalarının üzerine bırakıp sürecini kaçıranlar ise ancak o sorumlulukla oluşabilecek kimliğini oluşturamamış ya da geliştirememiş olacak ve diğer sorumluluklarıyla geliştirdiği baskın kimliğini her alana yaymaya başlayacaktır." dedim.
Hayatı yaşarken zeminini insan kimliği baskın şekilde temellendirerek sürecine devam edenler her durumda insanlık sorumluluğu kimliğini her zaman üzerlerinde taşımış olacaklardır.
Bu anlamda evlatlık kimliğini annelik babalıkla, annelik babalık kimliğini evlatlıkla, eşlik kimliğini müfettişlik ya da annelik babalıkla, iş kimliğini arkadaşlık, dostlukla, öğrenci kimliğini öğretmenlik ya da patronlukla birbirine karıştırmak kimlikler sürecine saygıyı da bertaraf edecektir.
Şunu çok iyi bilmek gerekir ki insanlık kimliği olmazsa olmaz olan tek kimliğimizdir. Ona destek her birine destek olmak demektir.(R. Varol)