İnsan yaratılışı itibariyle tıpkı evren gibidir.
08.12.2014 09:57
Eğitim
Ramazan VAROL

İnsan yaratılışı itibariyle tıpkı evren gibidir.

İnsan yaratılışı itibariyle tıpkı evren gibidir.
İnsan ile evren arasında yaratıcısının ilkeleri çerçevesinde çok ciddi bağlar vardır.
Bu bağlardır aslında insanı birlik ve beraberliğe sürükleyen.
İnsan içindeki evrende birliği yakaladığında dışındaki evrenle de bütünleşmeyi başarabilecektir.
Bu yüzden insan hayatı evren için oldukça önem taşır.
İnsanın yaratılış amacına uygun, ilkeli yaşaması evrenin de bu amaçla işlevselliğini yürütmesi anlamında oldukça önem arz eder.
O halde bir insanın yaratılış amacına uygun, ilkeli duruşu onun evrende insanca (kulca) duruşu anlamına gelir.
İnsan bir şekilde bu duruşu bozduğunda olumsuz anlamda evrenin duruşunu da etkilemiş olacaktır.
Bu yüzden bir insanın insanca duruşuna katkı sağlamak evrene hatta Yaratana saygı ve sevgi göstermek anlamına gelmektedir.
Bir insan ilkeli duruşunu bozup ilkesiz davrandığında bu durumdan bütün evren zarar göreceği için o insanın ilkesiz, insanlık dışı davranışını engellemek ve onu tekrar insanca duruşa yöneltmek bir saygı ve sevgi göstergesi olacaktır.
Tekrar bir birliğe ve birlikli dirilişe yöneltecektir.
Bir insanın insanlık dışı davranışı kendine ve evrene zulüm olduğu gibi aynı zamanda yapanı zalim olma yoluna sokar. 
Bu yüzden onun zulmünü engellemek ve ona tekrar insan olduğunu hatırlatmak ona yapılabilecek en insanca davranıştır. 
Bu da ilkeli duruşun bir ifadesidir. Aynı zaman da onu, evreni ve yaratanı sayıp sevmenin de bir göstergesidir.
Bu durumun tam zıddı bir insanın insanlık dışı davranışı karşısında insanlık dışı davranışı değil de bizzat şahsı muhatap alıp ona düşmanca davranmak aslında farkına varmadan Allah'ın yarattığı evreni hizmetine verdiği bir kulu tamamen zulmün içine atıp zalimliğine katkı sağlamak anlamına gelir. 
Bu durum beraberinde evrene de o zulmü bulaştırmak anlamına gelir.
Bir insanın ilkeli duruşuna, insanca davranışlarına destek olup katkı sağlamak da evrene katkı sağlamak anlamına gelir ki, bu da ona ve Yaratıcıya olan saygı ve sevginin bir göstergesidir.
Bir insanın ilkeli duruşu ve insanca davranışlarına destek olmamak hatta bir de çeşitli sebeplerle engel olmaya çalışmak da insanca duruşu bozmak anlamına gelir.
Bu duruş aynı zaman da zalimce duruşun habercisidir.
O halde insanı insan olarak algıladıktan sonra onun davranışını muhatap alıp insanca ilkeli olan davranışlarına katkı sağlamak insanca olmayan, ilkesiz davranışlarına da engel olup düzeltmeye çalışmak insanca duruşun bir ifadesi olacaktır.
Hayatını her zaman insanca duruşlar sergilemek adına ilkeli davranışlarla şekillendirme çabası güden bu anlamda birlikle dirilişe koşmaya çalışan arkadaşlarıma sevgiyle paylaşmak istedim.(R. Varol)