Yaşadığı olaylar yüzünden şekilden şekile girdiğini söyleyen bir arkadaş gelmişti yanıma.
07.11.2014 14:38
Eğitim
Ramazan VAROL

Yaşadığı olaylar yüzünden şekilden şekile girdiğini söyleyen bir arkadaş gelmişti yanıma.

Yaşadığı olaylar yüzünden şekilden şekile girdiğini söyleyen bir arkadaş gelmişti yanıma.
Durumundan oldukça şikayetçiydi ve hiç de mutlu değildi.
Yaşadıklarını itina ile dinledikten sonra,
"Yaşanan her olay o olayı yaşayan ve o olayın yaşanmasına sebep olan ile yaratıcı arasında bir iletişim aracıdır.
Dikkatler o olay aracığı ile yaratıcıya verilirse iletişim üçüncü şahıslara göre değil asıl olana göre şekillenmeye başlar. 
Bu durumda yaratıcı ile iletişime geçmiş olan kişi onun ne söylediğini de kendisinin bu durumda ona ne söyleyeceğini de ortaya çıkarmış olacaktır.
Tam aksi bir durumda yani o olayın gerçekleşmesine aracı olan üçüncü şahısların ne yaptığına odaklanılacak olursa yaratıcı ile iletişim kurma şansı kaybedilecektir.
Bu durum bir boşluğu oluşturacağı için sen de ne istediğini bilemeyecek ve dikkatlerini ve enerjini de sürekli farklılaştırmak durumunda kalacaksın." dedim.
Bu söz karşısında etkilenmiş olduğu yüzünden okunabilen arkadaş, 
"Yaşadığımız olayla dikkati tam olarak Allah'ın bize ne söylediğine değil de çevreye verirsek o zaman yaratıcının söylediklerini duyamayacak ve kendi şekillenmemizi sadece çevredeki duyduğumuz seslere göre ayarlamış olacağız. Öyle mi hocam?" diye sorunca, bu soruya sadece "Evet." demekle yetindim.
Kendine ve evrene yarar sunmada kararlı bir hayat iletişimi insanı gerçek evrensel iletişime ulaştıracaktır.
Sevgi ile paylaşmak istedim.(R. Varol)