İnsanları tanımakta oldukça güçlük çektiğini söyleyen bir arkadaş gelmişti yanıma.
04.11.2014 16:17
Eğitim
Ramazan VAROL

İnsanları tanımakta oldukça güçlük çektiğini söyleyen bir arkadaş gelmişti yanıma.

İnsanları tanımakta oldukça güçlük çektiğini söyleyen bir arkadaş gelmişti yanıma.
Bu konuda kendini oldukça saf ve kandırılmaya müsait olarak algılıyordu.
Bu yüzden insanlarla ilişkisini, onlara olan güvenini bir daha gözden geçirdiğini söylüyordu.
Kendisini dikkatle dinledikten sonra,
"Güven insanın kendine has ve kaynağı bizzat şahsın kendisine ait bir duygudur. Bunu kişinin kendi sorumluluğu dışında birilerine tahsis etmesi o duyguyu yok saymak anlamına gelir." dedim ve sonra da,
"İnsanın kendi olma bilinci noktasında olmazsa olmaz olan en önemli duygu olan güveni başkalarına yöneltildiğinde iç dünyasında sürekli değişkenlikler oluşturacak ve hatta bağımlılıklara dahi neden olabilecektir." dedim.
Sözlerimi dikkatle dinleyen arkadaş,
"O zaman kişinin öncelikli olarak insan olduğuna ve her ne olursa olsun insan olarak yaşamasının bizzat kendisine emanet edildiğine inanması gerekiyor. Değil mi Hocam?" diye sorunca tebessüm ederek,
"Güven insanın olmazsa olmaz olan en temel ihtiyacıdır. Güven olmadan söylenen her söz ve yapılan her davranış bir uçuruma yuvarlanmış gibi boşluktadır. Ulaşacağı bir yeri yoktur.
Bu yüzden insan için bu kadar önemli bir ihtiyacın kendi dışındaki şeylere bağlanması oldukça garip bir aptallık olacaktır." dedim.
"Şimdi anladım. Bazen kendimi neden param olduğunda güvende hissettiğimi.
Bazen de kendimi neden bazı insanlar yanımda olduğunda güvende hissettiğimi.
Bazen kendimi neden otorite ya da makamda olduğumda güvende hissettiğimi." dedi arkadaş.
Arkadaşın bu sözlerinden sonra,
"İnsanlar sana muhtaçken kendini, sen insanlara muhtaçken de insanları daha fazla tanımaya başlarsın." dedim.
Bu söz üzerine arkadaş "Şimdi her şey yerli yerine oturdu hocam. Çok teşekkür ederim." dedi.
Ne kadar çok kendinizi tanırsanız o kadar kendinize olan güveniniz artar. İnsan oluşunuzu anlar ve yaratıcıya olan saygınız gelişir. İşte o zaman insanca yaşamaya olan sevgi ve saygınız yerli yerine oturmaya başlar.
Sevgi ile paylaşmak istedim.(R. Varol)