Hayatta yaşananlarla ilgili iyi ya da kötü yorumlar yapar ve o yaşananlara çeşitli anlamlar yükleriz.
30.10.2014 17:16
Eğitim
Ramazan VAROL

Hayatta yaşananlarla ilgili iyi ya da kötü yorumlar yapar ve o yaşananlara çeşitli anlamlar yükleriz.

Hayatta yaşananlarla ilgili iyi ya da kötü yorumlar yapar ve o yaşananlara çeşitli anlamlar yükleriz. Hatta bu konuda o olayı yaşayandan daha çok sanki olayın sorumluluğunu biz üstlenir ve farklı farklı anlamlar oluştururuz.
Halbuki her yaşanan olay bu olayla birebir sorumlu olan insanlarla alakalıdır.
Bu anlamda her yaşanan olay sorumlularına bir mesajdır.
Bu mesajı doğru okumak kişisel duyarlılık ve kalite süreci ile doğru orantılıdır.
Mesajları doğru okumak insanların algı süreçlerini de içine alır.
Bu anlamda yaşanan olayları kendisine ve toplumuna katacağı katma değerle anlamaya çalışma gayreti bu süreci olumlu yönde etkileyecektir.
Son dönemde ülkemizde yaşanan olaylar birebir bunu yaşayanlara önemli mesajlar verdiği gibi üçüncü şahıslar olarak bizlere de çok önemli mesajlar veriyor olsa gerekir.
Olayları ister kişisel ister toplumsal açıdan düşünelim bunun altındaki en ötede insanlık algılarını çıkarabiliriz.
O halde her yaşanan olay birebir yaşayanlar ve yaşatanların insanlık algılarını ortaya çıkardığı gibi toplumsal insanlık algısını ortaya çıkarır.
Toplumsal olaylar bazen kişisel değerlendirmelerden daha ötede anlamlar çıkarılması gereken mesajlarla doludur.
Bu mesajları çok iyi yorumlayabilmek ve bu anlamda toplumsal gelişime katkı sağlamak gerekir.
Bütün bu anlatılanlardan sonra maden ocağında yaşanan elim olaydan maddi manevi etkilenen bütün insanlara sabır dilerken yaşanan olayın manevi yönüne dikkat ederek insanlığımıza çıkaracağımız derslere odaklanmanın her kesime daha da anlam katacağına inanıyorum.
Bütün arkadaşlarımın insanlık adına çıkaracakları derslere şimdiden katkı olması dileği ile sevgi ile paylaşıyorum.(R. Varol)