Bu gün Hicret kavramını düşündüm önce, sonra yol arkadaşlığını, sonra da evrenin dilini...
25.10.2014 16:40
Eğitim
Ramazan VAROL

Bu gün Hicret kavramını düşündüm önce, sonra yol arkadaşlığını, sonra da evrenin dilini...

Bu gün Hicret kavramını düşündüm önce, sonra yol arkadaşlığını, sonra da evrenin dilini...
Yaratılışla birlikte her varlığa bir anlam ve önem veren yaratan aynı zaman da bunu anlaşılır kılmak için ona bir de dil eklemiştir.
Bu dili anlama çabası güdüp dinlemesini bilen her insan evrende var olan her şey ile rahatlıkla iletişime geçer. 
Kendine özgü dilleri içeren bu durum aynı zamanda en kapsayıcı olan evrensel dili oluşturur.
Bu anlamda insanın dili kavramsal bir dildir.Yani kavramlarla konuşma dilidir.
Görüp koklayarak ya da dokunup dinleyerek hissederek anladığını ya da anlatmak istediğini kavramlarla ifade edebilen tek varlıktır insan.
Kişi anladığı ya da anlatmak istediği şeyleri evrenin diline uygun hale getirdiği oranda evrenselleşir.
Evrenin dili ile en çok uyuşan kişi en evrensel olacak dolayısıyla da evrenle o oranda iletişim içinde ve daha barışık olacaktır.
O halde insanın hayatı yaşarken yaşadığı şeyi kendi kavramlarıyla anlamlandırdığı şey yaratılış anlamıyla bütünleştiği oranda evrensel birliktelikler oluşur.
Bu anlamda hayat sadece bir tercihten ibarettir aslında. 
Bazen iyiyi kötüye güzeli çirkine doğruyu yanlışa haklıyı haksıza, adaleti menfaate, ehil olanı ehliyetsize...
Aslında hayat mutlu olmayı haklı çıkmaya tercih etmektedir.
Başka bir ifadeyle hayat ruhu bedene, amacı araca, ahireti dünyaya tercih etmenin adıdır. 
Ebedi olanı geçici olana tercih etmektir.
İnsan konuşurken, bir şeyleri yaparken bu tercihle baş başadır.
O halde her gün her dakika tercih içindedir insan.
İşte asıl yararlı ve anlamlı olanı sana ait olacak olana tercih etmektir hayat.
İşte böyle tercihlerle dolu bir hayat hicretin ta kendisidir.
Gününüzün, yılınızın, ayınızın ve hayatınızın doğru ve güzel hicretlerle dolu olmasını diliyor sevgiyle paylaşıyorum.(R. Varol)