Herkesin savaşla yatıp savaşla kalktığı şu günlerde nasıl bir bakış açısı geliştirmek
18.10.2014 15:56
Eğitim
Ramazan VAROL

Herkesin savaşla yatıp savaşla kalktığı şu günlerde nasıl bir bakış açısı geliştirmek

Herkesin savaşla yatıp savaşla kalktığı şu günlerde nasıl bir bakış açısı geliştirmek gerektiği ile ilgili sorular soruyor arkadaşlarım.
Bazılarının da son dönemde dünya da olup biten olaylara son derece duyarsızlaşmış bir halde lüks çılgınlıklarına devam etmesi, hala birbirleri ile olan basit sorunlarını dahi bir dev haline getirip onlarla gündemini idame ettirmesi farkındalıklarımızın ne kadar desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.
Bu anlamda arkadaşlarıma,
"Şunu iyi bilin ki, kendi gündemi olmayanın başkalarının gündemleri ile haşir neşir olacağı aşikardır.
Gündemine insanca ilkelerin şekil vermediği kimselerin zemini olabildiğince alçalacağı için bir duruş tayin etme şansı kalmayacaktır.
Duruşu olmayanın ise gideceği bir hedefi de yoktur.
Bu durumda, insanı yaşatmak için yapılan her eyleme cihat adı verilen kültürümüzde eylemlerimizi sorgulama zamanı gelmiş de geçiyor bile.
Haydi düşünelim o halde,
Gün içinde yapılan konuşmalarınız konuştuğunuz şeyleri/kişileri yaşatmak için mi yoksa öldürmek için mi?
Gün içinde yaptığınız eylemler kişileri yaşatmak için mi yoksa öldürmek için mi? 
Yaptığınız alış veriler, ticaret vb. insanları yaşatmak için mi yoksa öldürmek için mi?
Aldığınız ve yürüttüğünüz sorumluluklar kişileri yaşatmak için mi yoksa öldürmek için mi?
...
İnsanları yaşatmak, iyiliklerini ayağa kaldırmak için yapılan her eylemin bu anlamda adı cihattır ve dolayısıyla da bir ibadettir.
İnsanları öldürmek, kötülükleri ayağa kaldırmak için yapılan her eylemin adı ise savaştır dolayısıyla da bir katildir." derim.
Gündemlerinizi tespit ederken öldürmek için değil de yaşatmak hatta diriltmek için olanları tercih etmeniz dileği ile sevgi ile paylaşıyorum.(R. Varol)