Gözlerimizin önündeki insanca görüşümüzü engelleyen bakışları konuşmuş olsaydık.
16.10.2015 16:21
Eğitim
Ramazan VAROL

Gözlerimizin önündeki insanca görüşümüzü engelleyen bakışları konuşmuş olsaydık.

Gözlerimizin önündeki insanca görüşümüzü engelleyen bakışları konuşmuş olsaydık.
Hangi bakış bizi gördüğümüz şeyin açlığımızı gideren sinsice beklediğimiz bir av olmaktan ırak tutabilirdi?
Kulaklarımızın önündeki insanca duyuşumuzu engelleyen dinlemeleri konuşmuş olsaydık.
Hangi dinleme bizi duyduğumuz şeyin açlığımızı gideren sinsice beklediğimiz bir av olmaktan ırak tutabilirdi?
Ellerimizin önündeki insanca kucaklamamızı engelleyen tutuşları konuşmuş olsaydık.
Hangi tutuş bizi kavradığımız şeyin açlığımızı gideren sinsice beklediğimiz bir av olmaktan ırak tutabilirdi?
Dilimizin önündeki insanca konuşmamızı engelleyen konuşları konuşmuş olsaydık.
Hangi konuşma bizi konuştuğumuz şeyin açlığımızı gideren sinsice beklediğimiz bir av olmaktan ırak tutabilirdi?
Beyimizin önündeki insanca düşüncelerimizi engelleyen düşünceleri konuşmuş olsaydık.
Hangi düşünce bizi düşündüğümüz şeyin açlığımızı gideren sinsice beklediğimiz bir av olmaktan ırak tutabilirdi?
Kalbimizin önündeki insanca hissedişimizi engelleyen hisleri konuşmuş olsaydık.
Hangi hissediş bizi duyumsadığımız şeyin açlığımızı gideren sinsice beklediğimiz bir av olmaktan ırak tutabilirdi?
Bu soruları uzatıp gitmek mümkün. Sadece bu gün insani bir eylem olan şeyi gerçekleştirmek ve düşündürmek istiyorum.
İnsanca yaşama arzusunda olan hangi insan insanlık dışı yöntemlerle insanlık hayalleri peşinde koşabilir?
İnsanca yaşama arzusunda olan hangi insan kendisine insanca yaşaması için tertemiz emanet edilen bedeni insanlık dışı bir şekilde kullanabilir?
İnsanca yaşama arzusunda olan hangi insan düşüncesini insanlık dışı yöntemlerle kabul ettirmeye çalışabilir)
Belki de daha önemlisi, İnsanca yaşama arzusunda olan hangi insan bütün bu olup bitenleri apaçık görüp, duyarken hangi insanlık dışı beyinle düşünememezlik edip farklı eylemler peşinde koşabilir?
Farklılığımız zenginliğimiz iken insanca yaşamanın farklı yöntemlerini yakalamamız için lütfedilen akıl nimetini herkesi tek düze düşündürmek adına insanlık dışı düşüncelere sürüklemek ne acı.
Terörü diyorum. Hangi türü olursa olsun hangi düşünce ile olursa olsun hangimiz insanca bir yöntem olarak görebiliriz.
Hangimiz bu yaşananlardan ders çıkarmadan bu eylemlerin asıl amacı olan sinsice düşünülmüş ve hipnoza alınmış zavallıların düştüğü yanılgıya düşerek bir maşa gibi kullanılmayı tercih edebiliriz?
Sadece insanca düşüncenizin önünü açmak adına insanca bir sevgi ile paylaşıyorum. (R. Varol)