Kimi "Güzele bakmak sevaptır" dedi kimi de "Asıl güzel bakmak sevaptır" dedi.
16.10.2015 16:20
Eğitim
Ramazan VAROL

Kimi

Kimi "Güzele bakmak sevaptır" dedi kimi de "Asıl güzel bakmak sevaptır" dedi. 
Biz de "Güzele güzel bakmak sevaptır" diyerek bu gün sadece bir şeyler hatırlatmak istedik.
Bir insan önce düşüncesini güzelleştirmeli bakmadan.
Düşüncesini güzelleştiren bir insan baktığı her şeyden mutlaka güzel bir görüş çıkaracaktır.
Düşüncesini güzelleştiren insan konuşmasını ve davranışını da mutlaka güzelleştirecek ve güzel eylemler oluşacaktır.
O halde yaratılan her şey güzel bir amaç ile yaratılmıştır. Amacından sapmış ya da saptırılmış olan şeye destek olmak onu tekrar güzel yaratılış amacına yöneltmekle mümkündür.
O halde önce bir şeyi güzelleştirmeli içinde insan. Allah'ın ilkelerini ve isteklerini onun için düşündüğü güzelliği yakalamalı.
Bu durumda insan kendi yaratılış amacını ve muhatap olduğu şeyin yaratılış amacını düşünerek hareket ettiğinde zaten güzellik buluşması yaşanacak ve o birliktelikten de yepyeni güzellikler oluşacaktır.
Amaca aykırı her tür davranış güzel dışı olacaktır. Onu tekrar aslına yöneltme çabası da bir güzellik olacaktır.
Bu durumu sorumluluklarımıza yansıttığımızı düşünelim.
Aldığımız her sorumluluğu Allah'ın bizden istediği amacı yerine getirmek için yaptığımızda o sorumluluk güzellik oluşturacaktır.
Bu güzelliğin önündeki engelleri kaldırma çabası da bir güzellik olacaktır.
Sevgi ile paylaşmak istedim.(R. Varol)