Çocukları ile oldukça sorunlar yaşayan bir aile danışmanlık için başvurmuştu.
16.10.2015 16:19
Eğitim
Ramazan VAROL

Çocukları ile oldukça sorunlar yaşayan bir aile danışmanlık için başvurmuştu.

Çocukları ile oldukça sorunlar yaşayan bir aile danışmanlık için başvurmuştu.
Çocuklarına artık söz dinletemediklerini ve onları bir türlü tatmin edemediklerini ifade ediyorlardı.
Çocuklarının oldukça doyumsuz olduğunu vurgulayan aile artık aile hayatlarının çekilmez olduğunu söylüyordu.
Bu şekilde sözler uzayıp gidiyordu.
Öncelikle "Karşımızdaki kişi kim olursa olsun adının iletişim olabilmesi için onu insan yerine koyup öyle başlamanız gerekir." dedim. Sonra da "Yani her insan hata yapar. 
Anne baba, annelik babalık sorumluluğunu yaparken insan olarak hata yaparken evlat da evlatlık sorumluluğunu yaparken insan olarak hatalar yapar. 
Önemli olan hatanın hata olduğunun farkına varmak ya da vardırmaktır. 
Hatanın sorumluluğunu üzerine alan insanlar o hatayı bir gelişim aracına çevirebilirler." deyince danışanlarım "Hocam bunun için de oldukça sabır gerekir her halde." Deyince, 
"Sabır, doğru olanı yapmakta direnmekse ne kadar güzel bir eylem yapıyoruz demektir." dedim. Sonrasında da, "Çocuklarımızla diyaloğumuzda, dikkat edeceğimiz altın kurallar vardır." diyerek onları anlatmaya başladım.
1. Çocuklarınıza önce insan olarak yaratıcının en değerli varlığı olduğunu dolayısıyla insan olarak yaşamanın bir erdem, bir emanet olduğunu kavratmalısınız.
2. İnsan olarak hatalar yapabileceğini, bu durumun onun saygınlığını yok etmeyeceğini özür dileyip durumdan ders çıkararak hatasını düzeltmesinin ve bu şekilde kendisini geliştirmesini anlatmalısınız.
3. Mazeretin, suçlamanın, yalanın insana yakışmayan kısıtlayıcılar olduğunu fark ettirmelisiniz.
4. Kendileri gibi kendileri dışındaki varlıkların da Allah'ın birer emaneti olduğunu dolayısıyla "Yaratılanı yaratandan ötürü sevmemiz" gerektiğini öğretiniz.
5. Yaşamının sorumluluğunu almaları konusunda yüreklendiriniz.
6. Aldıkları sorumlulukları evrende daha iyi insanı/kulluğu kanıtlamak için alması gerektiğini hatırlatınız.
7. Sorumlulukların her birinin en az diğeri kadar önemli olduğunu sadece aciliyet farklılığı bulunduğunu vurgulayınız.
8. Söyleyeceği sözü ve yapacağı davranışı evrene bir emanet olarak sunacağı için düşünerek söylemesi ve yapması gerektiğini anlatınız.
9. Gerçek doğruluğun yaratılış ilkeleri ile yaşamak demek olduğunu ve hayat boyu yaratılış ilkelerini öğrenmek ve uygulamanın bir amaç olması gerektiğini gerisinin sadece bir araç olduğunu kavratınız.
10. Her zaman hayatı pahasına da olsa Allah'ın ilkelerini esas alarak iyilerin tarafında olup şerefli/onurlu yaşamayı öğretiniz.
11. Diline, eline ve kalbine sahip çıkıp hayat boyu vefanın insan olma ilkesi olduğunu vurgulayınız.
12. Dilek ve isteklerinde insaflı olmayı, yeme içmelerinde, giyinmelerinde israftan kaçınmayı, muksıt olmayı öğretmelisiniz.
13. Boş konuşmalardan, gıybet ve iftiradan, yalandan sakınmalarını dürüst ve özlü konuşmalarını öğütlemelisiniz.
14. Harcamanın sorumluluğunu kazanmanın sorumluluğunu, davranmanın sorumluluğunu kavratmalısınız.
15. Sabrı, Namazı, İnfakı, Orucu, Okumayı, Edebi gerçek anlamı ile öğretmelisiniz.
16. Mutlaka gün içinde yaşama edebi ve sorumluluğunu kavratmalısınız. 
17. Hayatı anlamaya çalışan olarak yaşaması gerektiğini öğretmelisiniz. Asla yargılamaya çalışan olarak değil. 
18. Sorumluluk sahibi insanlara destek olmayı öğretmelisiniz. Asla engel koymayı değil.
19. Hayatı amaçları için yaşaması gerektiğini kavratmalısınız. Araçlara takılıp kalmayı değil.
20. Hayatın gerçek sahibini kavratmalısınız. Yapması gerekenleri yapıp sonrasını Allah'a bırakabilmesini öğretmelisiniz..." dedim.
Bu sözlerimden sonra çok duygulandı. Sadece "Teşekkür ederim" dedi.
Hayatı çocukluk, gençlik ve yaşlılık olarak birçok kategoride/aşamada yaşayan bütün değerli arkadaşlarıma sevgi ile paylaşmak istedim. (R. Varol)