Kadın mı erkek mi takdir edilmeye değerdir?
16.03.2015 10:08
Eğitim
Ramazan VAROL

Kadın mı erkek mi takdir edilmeye değerdir?

Kadın mı erkek mi takdir edilmeye değerdir?
Hangisi daha üstündür? Hangisi daha narin?
Kadın oluşun anlam ve önemi nedir?
Konulu konuşmalar yapan bir grup arkadaşı dinliyordum.
Kadınlar gününün anlam ve önemini konuşuyorlardı.
Bütün konuşmalarından fark ettiğim bir şey vardı.
Konuşmacılardan biri kadını anne olarak tarif ediyor ve şefkati, merhameti ve her şeye rağmen sevgiyi öne çıkarıyordu.
Bu anlamda peygamberi bir mesaj olan "Cennet annelerin ayağı altındadır." mesajını veriyorlardı.
Bir diğeri kadını eş olarak tarif ediyor ve saygıyı, anlayışı, fedakarlığı ve değeri öne çıkarıyordu.
Bu anlamda eşliğin bir bütünü oluşturan en temel ögesinin kişisel iç bütünlük oluşunun dolayısıyla saygı ve fedakarlığın kendilik boyutunun mesajı veriliyordu.
Bir diğeri kadını bacı, kardeş, akraba olarak tarif ediyor ve her şeye rağmen hizmeti ve anlam ve önemi öne çıkarıyordu.
Bu anlamda akrabalığın içini dolduran en önemli unsurunun kişisel hizmet ve anlayış algısı olduğunun mesajı veriliyordu.
O kadar güzel mesajlar verildi ki, kadın sorumluluk algılarıyla çok güzel anlatılmıştı.
Ben de söz alarak,
Kadın kimliğinin en temel ögesinin insan kimliği olduğundan bahsettim.
İnsan kimliği oluşmadan kadın ve erkek kimliği öne çıkarsa o zaman çok çirkin şeylerin olabileceği üzerinde durdum.
Kadın ya da erkek kimliği ile değil de insan olarak kadın, insan olarak erkek konuları üzerinde konuşulması gerektiği mesajını verdim. Sonra da,
"Kadın kadın olarak, erkek de erkek olarak aldığı bütün sorumluluklarında insan olmayı başardığında bir anlam taşıyacaktır." dedim.
"Ne kadının erkeğe ne de erkeğin kadına bu anlamda bir üstünlük ya da alçaklığı yoktur. En temel üstünlük kişinin insan olarak ortaya koyduğu ürünlerdedir." mesajını verdim.
O halde insan önce insan olduğunu hatırlamalı ki, insani kimliği üzerindeki eksikliğini tamamlasın. Sonra da kadın ve erkek olarak eş, kadın ve erkek olarak anne baba vb. olabilsin. Aksi durumda hiçbir anlam taşımayacaktır.
Günün anlam ve önemine binaen Sevgi ile paylaşmak istedim. (R. Varol)