En sevdikleri tarafından oldukça kırılmış olan bir arkadaş gelmişti ziyaretime.
16.03.2015 10:05
Eğitim
Ramazan VAROL

En sevdikleri tarafından oldukça kırılmış olan bir arkadaş gelmişti ziyaretime.

En sevdikleri tarafından oldukça kırılmış olan bir arkadaş gelmişti ziyaretime.
Konuşmasının tınısı dahi oldukça üzgün olduğunu haykırıyordu.
Kendisini dinledikten sonra kırgınlık sebeplerini de iyice öğrendim.
Sonra da, 
"Nitelikli, hayata iz bırakmış ya da bırakacak olan insanlar meyveli büyük ve güzel ağaçlara benzerler." dedim. 
Bu durumu iyice açıklamak adına,
"Bu ağaçların gövdesi dimdik ve sapasağlamdır. Bununla birlikte dalları meyvelerinin herkese ulaşması için yerlere kadar eğilmiştir.
Gövdenin dim dik olması, sağlam kalması meyveli dalların herkese ulaşması için olmazsa olmaz şarttır.
Sapasağlam kalmış bu gövdenin dallarında yuvalar kurulur. Capcanlı sesleri haykırmak ve duyanlara huzur vermek için. 
Gölgesinde yorgunlar dinlensin, serinlesin için. 
Çiçeklerine dokunup onlara sürünenler güzel ve mis kokuları alsınlar için.
Meyveleriyle aç olanlar doysun, şükretsin için.
Yaprakları dökülen toprağa hayat versin için.
Tohumları ile tekrar tekrar dirilsin yep yeni hayatlar canlansın için." dedim.
Bu sözleri dinlerken kendinden geçen arkadaş,
"Anladım hocam. Hayata hayat sunan sunulanla değil sunduğu şeyin kalitesi ile ilgilenir.
O halde hayata hayat sunan kişilerin sunularına karşı tavrı çirkin olanlara ne demeli?" diye sorunca,
Öncelikle farkındalığı için teşekkür ettim ve,
"Şunu iyi bilmelisin ki, her insan kendi niteliğinin gereği gibi davranır.
Bu anlamda bu değerlerden yararlanmak isteyenlerin de nitelikleri farklı farklıdır. 
Kimisi meyveyi almak adına dalları kırarken kimisi gövdeyi tepikleyebilir.
Kimisi meyveye ulaşmanın şımarıklığını yaşarken kimisi ise şükrünü ifade edebilir.
Bütün bunlar kişin ne olmak hangi noktada durmak istediği ile alakalıdır.
Ağaç sağlam yaşadıkça her zaman yaşatır. Ağaçlara zarar vermek yaşama zarar vermektir.
Şunu iyi bil ki, kendini ağaç kurdu zannedenin de kalitesi ancak o kadardır." dedim.
O halde değerli arkadaşlarım, Meyveli ağaçlar üretmenin en önemli ön koşulu meyveli ağaçları korumaktır.
Bütün ağaçlara saygınlığınızın artması ve yep yeni ağaçlar üretmeye katkı olması dileği ile sevgi ile paylaşıyorum. (R. Varol)