Ülkemizde ya da dünyanın bir çok yerinde yaşanan şiddetin nedenlerini konu edinen bir gurup arkadaşın organize ettiği bir seminere hem dinleyici hem de konuşmacı olarak davet edilmiştim.
16.03.2015 10:01
Eğitim
Ramazan VAROL

Ülkemizde ya da dünyanın bir çok yerinde yaşanan şiddetin nedenlerini konu edinen bir gurup arkadaşın organize ettiği bir seminere hem dinleyici hem de konuşmacı olarak davet edilmiştim.

Ülkemizde ya da dünyanın bir çok yerinde yaşanan şiddetin nedenlerini konu edinen bir gurup arkadaşın organize ettiği bir seminere hem dinleyici hem de konuşmacı olarak davet edilmiştim. 
Biri diğerinden değerli bir çok konuşmacı şiddetin ne demek olduğundan tutun kişiliğe nasıl dönüşeceğine dair çok güzel bilgiler verdiler.
Bütün konuşmacıların ortaklaştıkları şey şiddetin bizzat kişinin kendi üzerinde taşıdığı duygu olduğu idi. 
İnsanları içlerinde olan şiddet duygusuna değil de kendi insanlığı gereği olan sevgi duygusuna yöneltirsek ancak onu yok edebileceğimiz üzerinde durdular.
Sıra bana geldiğinde,
"En doğrudan bilgi kişinin davranışındadır. Ya da atalarımızın dediği gibi ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz." sözü ile başladım konuşmama. Sonra da,
"Kişi bildiği ya da öğrendiği, duyduğu ya da gördüğü bir şeyi kendi donanımı ve birikimi ile ancak anlatabilecek ya da öğretebilecektir. 
Her yaşanan olay kendi mecraında ve kendi değerinde bir maden olarak akıp giderken onunla muhatap olan insan bu madene kendi yapıp işlevsel hale getirdiği kalıplarla şekil verir.
Bu anlamda şunu çok iyi bilmek gerekir ki, her varlık yapıp ettikleriyle ancak kendi karakterinin niteliğini ortaya koyar.
O halde bir konuyu konuşan ya da yapan kendi birikimi ve donanımı ile konuşup yaparken bu söze ya da davranışa muhatap olan kişi de kendi niteliği ile ona anlam verip şekillendirir." dedim. Biraz düşündürmek adına,
"Düşünün lütfen...
İnsanlığın ne demek olduğunu kitaplardan çok iyi öğrenmiş biri, insanlığın uygulamasını yapması ya da dersini vermesi gerektiği bir zamanda bunu ancak kendi niteliği ile ancak verebilecektir. 
Bu dersi verirken öğrendiği kaynak vahiy dahi olsa kişi onu kendi donanım ve birikimi doğrultusunda ortaya koyacaktır.
Bu anlamda nice insanlık dersini insanlık dışı yöntemle verenler insanlığı da kirletmiş olmuyorlar mı? dersiniz. 
Bazen adına insanlık dersi vermek dedikleri şey şiddet dahi olup dururken hangi insanlıktan bahsedilebilir ki...
Adına insanlığı anlatmak dedikleri şey dedi kodu ya da iftira olup dururken hangi insanlıktan bahsedilebilir ki...
Adına insanlığı vurgulamak dedikleri şey kaş çatmak sitem etmek ses yükseltmek olurken hangi insanlıktan bahsedilebilir ki...
Hele hele adına insanlık ve insanca yaşamak dedikleri şey ele silah almak insan öldürmek olurken hangi insanlıktan bahsedilebilir ki...
İnsanlığı korumak dedikleri şey insanın insanlığının gereği olan düşüncesini bastırıp susturmak, onu hapsetmek olurken hangi insanlıktan bahsedilebilir ki...
O halde insanlar aleminde insanlık dersi insanlık dışı bir yöntemle değil ancak insanca, insan kalarak verilebilir. 
En çirkin sözler dahi bazen bu sözü değerlendirme makamında olan insanlar elinde dünyanın en değerli sözü imiş gibi değer görürken bazen en değerli söz o sözü değerlendirme makamında olan şahsiyetler yüzünden dünyanın en kıymetsiz sözü imiş gibi kıymet görebilir olmaya başladı ise bu bir zulüm değil midir?.
Bu yüzden nice değerli sözler, fikirler, kişiler, kişilikler nice değerli eserler vb. bunlarla muhatap olan kimseler, guruplar, cemaatler, mezhepler, partiler, kurumlar, kulüpler, vakıflar, dernekler, ülkeler, devletler vb. eliyle değersizleştirilebiliyorlar.
Anlatılanlar ışığında daha derin düşünürsek, bazen Allah sözleri dahi onunla muhatap olanlar elinde şiddete dönüşmüyor mu?" dedim.
Bu anlattıklarımı dikkatle dinleyen katılımcılar teşekkür ettiler.
Adı İslam olan, barış, huzur, en doğru olana teslimiyet olan bir dinin mümessili olmakla şeref duyarken duruşunu yine ne yaşarsa yaşasın aynen koruyarak devam ettirebilen ve bu sayede Müslümanım diyebilmeyi onurla söyleyebilen insanlar olabilmeniz dileği ile sevgi ile paylaşıyorum. (R. Varol)