Birilierinin sürekli kendisini taklit ettiğini düşünen bir arkadaş gelmişti yanıma.
16.03.2015 09:58
Eğitim
Ramazan VAROL

Birilierinin sürekli kendisini taklit ettiğini düşünen bir arkadaş gelmişti yanıma.

Birilierinin sürekli kendisini taklit ettiğini düşünen bir arkadaş gelmişti yanıma.
Bu durumun kendisini çok üzdüğünü ve yıprattığını söylüyordu.
Kendisini dikkatle dinledikten sonra çok donanımlı olduğunu anladığım arkadaşa,
"Gölgeler bir ışık habercisidirler." dedim ve sonra da,
"Taklitler de bir gölge misalidir. Yakınındaki ışığa işaret ederler.
Kendi kimliğini oluşturma adına taklit en basit modelleme tekniğidir.
Sonrasında taklit ettiği, gölgesi olmayı sağlayan değerli ışık olan bilgiye ve bu bilginin sahibine vefa gösterme gelmiyorsa gölge sadece gölge kalmaya devam edecektir." dedim. Bu sözüm üzerine arkadaş,
"Hocam Taklitin amacı kimlik oluşturmaktır demek istiyorsunuz. Peki taklit edilenin durumu nedir?" diye sorunca da,
"Taklit edilebilme bir onurdur. Önemli olan taklit edilebilecek kadar onurlu ve ilkeli davranışlar oluşturabilmek, kopyalanabilecek kadar da değerli fikirler üretebilmektir. Bu anlamda taklit edenlerin sayısı arttıkça nitelikli davranışlar yaşayacak, nitelikli davranışlar yaşadıkça da taklit eden ya da kopyalayan tarafından değeri bilinsin ya da bilinmesin taklit edilen, kopyalanan hep asıl kalacak ve yaşayacaktır." diye cevap verdim. Bu cevabımdan çok mutlu olmuş olmalıydı ki, tebessüm ederek,
"Şimdi daha iyi anladım hocam. Taklit eden asıl kimlik oluşturma çabasına girdikçe taklidin bir anlamı var. Yoksa kopya ya da gölge kalmaya devam eder. 
Sürekli değişen kopya edilmiş kimliklerle gezen ve bir türlü asıl kimliğini bulamamış bir insan gibi hayat sürer." deyince ben de anlaşılmanın verdiği huzuru hissettim. Sonra da arkadaşa tekrar yönelerek,
"Kimlik sahibi bir insanın üzerine düşen kimliğini en güzel şekilde farkında olarak yaşamaktır. 
Başkalarının kimliklerini sorgulamakla meşgul olanlar hala kimliklerini oluşturamayanlardır.
Kimliklerini oluşturmak amacı ile yapılan sorgulamalar, taklitler, kopyalamalar anlamlı iken sonrasındaki yargılamalar ise amaç sapması beceriksizliklerdir. 
Bu anlamda hayatı yaşarken konuştuğumuz cümlelerden tutun yaptığımız davranışlara yürüttüğümüz sorumluluklara kadar her biri kimlikli ya da kimliksiz bir durumdadır.
O halde insana düşen karşılaştığı her olayı bizzat kendi kimliğini oluşturma sadedinde hangi durumda olduğunun farkındalığı ve bu anlamda neler öğrendiğidir." dedim. Bu sözüm üzerine de arkadaş,
"Hocam, o halde okuduğumuz eserden katıldığımız seminerlere, iletişim kurduğumuz insanlardan aldığımız sorumluluklara kadar her birinde kimlikli olma özelliğine özellikle dikkat etmemiz lazım. Yoksa hayat boyu kopyalarla ve bir türlü kendi olamayan sürekli başkaları kılıklılarla yaşamak zorunda kalırız." deyince de mesajın tam olarak ulaştığını düşündüm.
Konuştuğu sözü, yaptığı davranışı, hayat içinde aldığı sorumlulukları bir kimlikle oluşturma çabanıza katkı olması dileği ile sevgi ile paylaşıyorum. (R. Varol)