Singapur Matematiği
 

Evrensel matematik içeriğinin öğretiminde temel alınan felsefe ve yaklaşımlardan yola çıkarak oluşturulmuş modeldir.Az yazı çok görsellik ve pratik uygulama esasına göre düzenlenmiş yayın destekli bu model,problem çözmeye ve temel matematik kavramlarının öğrenilmesine önem veren matematiksel düşünmeyi merkeze alan bir sistemdir.Singapur Matematiği az konu derinlemesine uzmanlık ilkesine dayanır.Problem çözmeye odaklanır,kavramların öğrenilmesine,becerilerin yeterlilik düzeyinde geliştirilmesi,süreç becerilerinin kazanılması,bilişsel gelişiimin kazanılması ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesi üzerine kurulu bir sistemdir.Öğrenciye matematiksel düşünme yeteneğini geliştirme,kendi kendine öğrenme ,soru çözme/kurma becerisini kazandırmayı sağlayacaktır.